VELYKŲ REKOLEKCIJOS IR DIŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA ŠALČININKUOSE IR ŠALČININKOSIA

Broszurka LT