Pirmoji Komunija

Betarpiškas pasiruošimas pirmajai komunijai bei išpažinčiai prasideda III klasėje dalyvaujant katechezėje bei tam skirtuose susitikimuose bažnyčioje. Tėvai šiam įvykiui ruošia vaiką nuo pat gimimo: bendrai besimelsdami, dalyvaudami šv. Mišiose.