Ligonių patepimo sakramentas

Ligoniai bei pagarbaus amžiaus žmonės norintys priimti Ligonių sakramentą privalo kreiptis į kunigą zakristijoje arba telefonu. Priimantys kunigą turėtu paruošti:

  • stalą uždengta balta staltiese
  • žvakes
  • kryžių