Krikščioniškos laidotuvės

Krikščioniškos laidotuvės nėra sakramentas arba sakramentalija. Laidotuvės yra liturginės Bažnyčios apeigos.

Laidotuvių šv. Mišių laiką bei palydėjimo apeigas prie kapo būtina aptarti su kunigu zakristijoje arba klebonijoje. Kunigui pristatyti mirties liudijimą ir tik po to susitvarkyti laidojimo paslaugas.