Atgailos sakramentas

Atgailos ir susitaikymo sakramentas – tai intymus susitikimas su Jėzumi Kristumi. Šiam susitikimui būtinas geras pasiruošimas. Būtina išpildyti penkias sąlygas geros išpažinties:

  • Sąžinės patikra
  • Už nuodėmes gailėtis
  • Jas išpažinti
  • Ryžtis nebe nusidėti
  • Už nuodėmes atsilyginti

Atgailos sakramento mūsų bažnyčioje galima prieiti prieš kiekvienas šv. Mišias.