Sakramentai

Kas yra sakramentai?

Šventajame Rašte mes skaitome kvietimą „būkite šventi, kaip jūsų Dangiškasis Tėvas yra šventas“ (Kun 19,2; Mt 5,48). Tai visuotinis krikščionių pašaukimas. Tačiau Jėzus nekalba apie šventumą, kaip apie statinę, nekintamą būsena, bet kaip apie nuolatinį procesą, kuris prasideda čia ir dabar – „būkite“, o savo atbaigimą randa vienybėje su Dievu.

„Šventėjimui“ yra būtinas Dievo ir žmogaus bendradarbiavimas. Asmuo negali pasiekti šventumo vien savo valios pastangomis ar gerais darbais. Dievas negali pašventinti žmogų prieš jo valią. Kaip tik šio bendradarbiavimo regimi ženklai yra sakramentai.