Pamaldų tvarka

Sekmadienį ir švenčių dienomis:
7.30
(lenk.), 9.00 (liet), 10.30 (lenk.), 12.00 (lenk.), 14.00 (Čiužakampio senelių namų koplyčioje), 17.00 (rugsėjis – gegužė).

Šiokiadieniais:
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį – 17.30 (lenk.)
Antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį – 8.00 (lenk.)

Ketvirtadienį – 15.00 (lenk.)– Šalčininkų ligoninės koplyčioje. Nuo 14.00 yra sudaryta galimybę ligoninės skyriuose priimti atgailos ir susitaikinimo, ligonių sakramentus bei komuniją.

Išpažinčių klausoma:
Prieš šv. Mišias

Be to:
Advento laikotarpiu: Rarotai – 17.30 val.
Gavėnia: Kryžiaus kelias – penktadieniais 17.00 val., Graudūs verksmai – sekmadieniais po šv. Mišių 9.00 val. (liet) ir 10.30 val. (lenk).
Gegužinės: sekmadieniais val. , šiokiadieniais 17.00 val.
Birželinės: sekmadieniais val. , šiokiadieniais 17.00 val.

Rožinio malda:
Mirusiųjų oktavoje šv. Mišios val.