Kas yra sakramentai?

Šventajame Rašte mes girdime kvietimą: „būkite šventi, kaip jūsų Dangiškasis Tėvas yra šventas“ (Kun 19,2; Mt 5,48). Tai visuotinis krikščionių pašaukimas, tačiau Jėzus nekalba apie šventumą kaip apie statinę, nekintamą būseną, bet kaip apie nuolatinį procesą, kuris prasideda čia ir dabar – „būkite“, o savo atbaigimą randa vienybėje su Dievu.

„Šventėjimui“ yra būtinas Dievo ir žmogaus bendradarbiavimas. Asmuo negali pasiekti šventumo vien savo valios pastangomis ar gerais darbais. Dievas negali pašventinti žmogaus prieš jo valią. Kaip tik šio bendradarbiavimo regimi ženklai yra sakramentai.

Sąvoka sakramentas lot. sacramentum – ištikimybės priesaika. Sakramentai yra Kristaus įsteigti regimi šventi neregimos tikrovės ženklai, per kuriuos krikščionys gali patirti gydantį, atleidžiantį, maitinantį, stiprinantį ir mylėti įgalinantį Dievo Artumą, nes juose veikia Dievo malonė. (Plg. „Youcat Jaunimo katekizmas“, psl. 105, Katalikų pasaulio leidiniai 2011 m.).

Tačiau derėtų suprasti, jog negali būti šventumo vien tik sau. Krikščionis turi saugotis tokios fariziejiškos nuostatos (Plg. Lk 18, 10-12) ir egoistiško gėrėjimosi savimi.  Nors sakramentus  švenčia konkretus žmogaus asmeniškai, tačiau per jį Dievo malonės veikimą turi patirti bendruomenė, t.y. parapija, šeima, mokykla, darbovietė. Sąmoningai ir laisvai švęsdamas sakramentus, asmuo atsiveria Dievo malonės veikimui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *